Strona główna

 

Kopalnia „Bolechowice”  - zakład górniczy zajmujący się wydobyciem brył małogabarytowych oraz surowca do przerobu na kruszywa drogowe, kamień hydrotechniczny i skalniakowy.
OFERUJEMY:
- kruszywa drogowe frakcji 0-31,5 mm, 0-63mm, 31,5-63mm spełniające normę PN-EN 13242+A1
- grysy do betonu frakcje 2-8mm, 8-16mm, 16-31,5mm spełniające normę PN-EN 12620+A1
- kamień hydrotechniczny i skalniakowy
- bryły małogabarytowe (marmur Bolechowicki)

Kontakt

tel/fax: 41 315-10-17
kom: 500-280-115, 535-554-800

e-mail: pkb.bolechowice@interia.pl

e-mail: konrad.kuziel@marmur-bolechowice.pl

Kopalnia "Bolechowice"

26-052 Sitkówka,
Bolechowice (koło Jaskini Raj)Zobacz więcej